Đóng

Hotline: 097 565 9770

Trường TCN ĐSG tham gia khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố 2020

Trường TCN ĐSG tham gia khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố 2020, buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi và trang trọng của buổi lễ  khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố 2020.

Sau đây là vài hình ảnh của buổi lễ:

96fb820b80887ed62799 89937bf8747b8a25d36a

 

TCN ĐSG