Đóng

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG SÀI GÒN

(Dong Sai Gon College) 

Trường trung cấp Đông Sài Gòn là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND và được bổ sung chức năng Giới thiệu việc làm theo Quyết định số 5740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tầm nhìn:

Trường Trung cấp Đông Sài Gòn phát triển theo định hướng gắn kết giữa thực hành với ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành trường tăng mạnh về quy mô, đa dạng về ngành nghề đào tạo, có uy tín trong nước.

2. Sứ mạng:

Là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có uy tín – chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Thủ Đức.

3. Mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025

3.1 Mục tiêu chung:

Trở thành Trường đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất, dịch vụ đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

 • Đến năm 2025 phát triển 3 nghề chất lượng cao: Quản trị mạng máy tinh, công nghệ ô tô, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;
 • Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đạt từ 80% trở lên. Phấn đấu đến năm 2025 tăng quy mô tuyển sinh trung cấp từ 400 lên 700 học sinh;
 • Xây dựng mới cơ sở vật chất tại 2 địa điểm (trụ sở chính: 2/38 Lê Văn Việt, khu phố 2, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức và Phân hiệu: 3/3G Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức) đảm bảo chuẩn theo quy định tại văn bản hợp nhất số 4986/VBHN-BLĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2018;
 • Trang thiết bị đầu tư nghề chất lượng cao được bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch, độ sẵn sàng các trang thiết bị, các phòng chuyên môn hóa và xưởng thực tập phục vụ đào tạo đạt 95%;
 • Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và viên chức nhà trường được tham gia góp ý quy chế dân chủ, qui chế chi tiêu nội bộ;
 • Hàng năm hiệu chỉnh phần mềm quản lý đào tạo đảm bảo phù hợp với thực tế, mức hài lòng của người sử dụng đạt 75%;
 • 100% cán bộ, giáo viên mới tuyển dụng được đào tạo, bồi dưỡng, tham gia các lớp tập huấn do Nhà trường tổ chức;
 • Thực hiện 05 đề tài NCKH cấp trường; Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp phấn đấu Tư vấn cho người học về thị trường lao động, giới thiệu việc làm cho 70% Học sinh tốt nghiệp;
 • Mức hài lòng về chất lượng giảng dạy của giáo viên đạt 85%; 100% ngành nghề đào tạo được lấy ý kiến từ người sử dụng lao động;
 • Xây dựng mô hình quản trị nhà trường theo hướng tự chủ;
 • Các chương trình đào tạo đăng ký chất lượng cao đạt chuẩn kiểm định chất lượng.

4. Giá trị cốt lõi: Cam kết chất lượng – phát triển bền vững.

5. Nội dung, giải pháp trọng tâm phát triển trường giai đoạn 2021 – 2025

5.1. Phát triển chương trình đào tạo:

* Mục tiêu: Hoàn thiện 03 chương trình chất lượng cao bảo đảm mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng sự thay đổi kỹ thuật công nghệ, của thị trường lao động; tiếp cận với trình độ đào tạo của khu vực.

* Giải pháp:

 • Xây dựng nội dung chương trình đào tạo đáp ứng được sứ mạng, mục tiêu và định hướng ứng dụng nghề nghiệp của Nhà trường đáp ứng được yêu cầu của xã hội; bảo đảm tính khoa học, hiện đại, hệ thống, thực tiễn và linh hoạt đáp ứng sự thay đổi kỹ thuật công nghệ, của thị trường lao động;
 • Tổ chức ban hành, tổ chức thực hiện đánh giá, cập nhật chương trình theo quy định, đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ của thành phố;
 • Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học;
 • Có chính sách quan tâm khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý tham gia xây dựng chương trình, tham khảo các chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài.

5.2. Phát triển đội ngũ:

* Mục tiêu: xây dựng đội ngũ viên chức, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và đồng bộ về cơ cấu để thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo nghề. Phấn đấu 100% đạt chuẩn có 10 Thạc sĩ, Tiến sĩ.

* Giải pháp:

 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức, cán bộ quản lý đảm bảo 100% đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định;
 • Ban hành Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định;
 • Có chính sách khuyến khích viên chức và cán bộ quản lý tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng, đi thực tập thực tế tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.

5.3. Đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

        * Mục tiêu: Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính của nhà trường đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và hiệu quả, tiết kiệm; Đảm bảo đủ nguồn tài chính để đầu tư bổ sung phục vụ, hỗ trợ đào tạo và hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường. Phấn đấu 3 nghề trọng điểm có thiết bị đủ theo yêu cấu danh mục thiết bị tối thiểu do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định.

        * Giải pháp:

 • Tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới;
 • Tham mưu đầu tư công trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo giai đoạn 2021-2025;
 • Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo đồng bộ đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược đã đề ra;
 • Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ;
 • Có phương án tạo các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường. Đổi mới quản lý cơ sở vật chất và tài chính; đảm bảo tăng nguồn thu nhà trường;

Hoàn thành các hạng mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

5.4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

        * Mục tiêu: Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế trong nhà trường.

        * Giải pháp:

 • Ban hành chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo;
 • Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.

5.5. Phát triển quan hệ đối ngoại

        * Mục tiêu: Đẩy mạnh công tác hợp tác, quan hệ đối ngoại hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý và đào tạo. Phấn đấu duy trì dạy và hợp tác cấp chứng chỉ năng lực tiếng Hàn, hợp tác dạy nghề chất lượng cao tăng cường dạy tiếng Anh và tiếng Hàn.

        * Giải pháp:

 • Xây dựng và triển khai phương án hoạt động hợp tác với các trường ngoài thành phố hoặc các tổ chức quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường;
 • Ban hành cơ chế hợp tác nhằm khuyến khích các cá nhân, đơn vị, tập thể chủ động tạo dựng quan hệ hợp tác khoa học – đào tạo với đối tác nước ngoài;
 • Tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố và Tỉnh lân cận nhằn cung ứng nhân lực và kết hợp học sinh thực tập tại các cơ sở của công ty đối tác.

5.6. Đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại

* Mục tiêu: tiếp cận mô hình quản trị hiện đại, nhà trường quản trị nhân sự theo cơ chế tiến đến tự chủ toàn phần theo định hướng ứng dụng của hệ thống Quản lý chất lượng tạo nền tảng phát huy tài năng và nguồn lực trong và ngoài trường, tiến tới đổi mới mô hình phát triển Trường theo định hướng Nhà trường – Doanh nghiệp.

* Giải pháp:

 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự của Trường theo hướng tự chủ, ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định. Các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường;
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp; cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học;
 • Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường theo quy định và kiểm định chất lượng;
 • Đánh giá đúng năng lực đội ngũ, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tạo động lực phát triển cho đội ngũ.

Dong Sai Gon College