Đóng

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐÔNG SÀI GÒN

(Dong Sai Gon College)

Trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theoQuyết định số 2135/QĐ-UBND vàđược bổ sung chức năng Giới thiệu việc làm theo Quyết định số 5740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Thời cơ

Nhà trường đã và sẽ tiếp tục được lãnh đạo Quận 9; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

Tác động tích cực từ các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp của Đảng, Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là các chính sách về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng và phát triển nhà trường;

Cấp Uỷ, Ban giám hiệu, các đoàn thể cùng tập thể cán bộ, viên chức và thầy giáo, cô giáo luôn đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ vì sự phát triển của nhà trường;

Với uy tín đào tạo lao động kỹ thuật lành nghề đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều cơ sở sản xuất, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhiều doanh nghiệp trong thành phố và các tỉnh lân cận trong hoạt động thực tập tốt nghiệp và giải quyết việc làm cho học sinh, trong đó có nhiều doanh nghiệp do các cựu học sinh thành lập, là những người sẵn sàng góp sức cho quá trình phát triển của trường;

Trường nằm ở phía Đông thành phố tiếp giáp các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương có nhiều khu công nghiệp phát triển đòi hỏi lực lượng lao động qua đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao động đang là cơ hội rất lớn để nhà trường phát triển;

Yêu cầu của xã hội về chất lượng đào tạo và công khai chất lượng đào tạo là cơ hội để nhà trường khẳng định và phát triển.

  1. Thách thức

Nhu cầu lao động kỹ thuật của xã hội ngày càng tăng, đòi hỏi phải tăng nhanh quy mô, đồng thời đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo là một thách thức lớn trong tình hình hiện nay của nhà trường;

Tác động các mặt trái của cơ chế thị trường vào lĩnh vực giáo dục ngày càng diễn biến phức tạp;

Sự cạnh tranh chất lượng đào tạo giữa các trường ngày càng gay gắt, vì vậy cần phải đổi mới công tác đào tạo theo hướng đáp ứng thị trường lao động;

Chất lượng giáo dục của nhà trường đang đứng trước một áp lực lớn là đào tạo chuyên môn kỹ thuật phải theo kịp đà phát triển của ngành công nghiệp thành phố trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.                     

  1. Sứ mệnh

Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh:

Là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có uy tín – chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của thành phố Hồ Chí Minh.

Là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề.

  1. Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trường chất lượng cao ngang tầm với các trường có uy tín của quốc gia và khu vực.

Các giá trị cốt lõi, truyền thống của trường là:“Tri thức – sáng tạo – phát triển – bền vững”

  1. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Giải pháp phát triển đào tạo

Tăng cường đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ việc mở rộng quy mô đào tạo. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng trình độ, được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên;

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại hoá, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, giảm giờ giảng trên lớp, tăng cường giờ tự học, tự nghiên cứu, thí nghiệm, thực hành. Từng bước tiếp cận phương pháp đào tạo của “Trường học điện tử”;

Tăng cường đầu tư hệ thống thư viện đảm bảo đầy đủ giáo trình phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nguồn tài liệu tham khảo phong phú cho giáo viên, học sinh dạy và học;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thi nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh;

Tăng cường khả năng liên kết đào tạo trong và ngoài nước, triển khai áp dụng một số chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài, triển khai, đầu tư một số chương trình đào tạo mũi nhọn, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh;Phát huy hiệu quả thực hành nghề nghiệp;

Gắn bó chặt chẽ công tác đào tạo của Trường với nhu cầu của xã hội và thị trường lao động;

Duy trì đảm bảo yêu cầu kiểm định chất lượng, tăng cường nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

Thực hiện nề nếp khảo sát học sinh có việc làm đúng ngành nghề, gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu thực tế của xã hội;

Thực hiện 3 công khai: Công khai năng lực đào tạo, công khai tài chính, công khai chất lượng.

Giải pháp phát triển nghiên cứu khoa học – công nghệ

Từ năm 2020, ít nhất mỗi năm 40% giáo viên có đề tài khoa học công nghệ cấp trường và 60% có đề tài cấp khoa, giáo viên của trường phấn đấu tham gia các đề tài khoa học công nghệ; biên soạn hoàn chỉnh giáo trình và cập nhật kiến thức mới cho 100% số chương trình đang đào tạo. Tổ chức các hội thảo khoa học tại trường, giáo viên của trường có các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

Giải pháp phát triển hợp tác quốc tế

Thực hiện các đề án hợp tác về lĩnh vực đào tạo;

Mỗi khoa có ít nhất 10% giáo viên có khả năng tiếng Anh.

Giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho học sinh thông qua công tác giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa;

Xây dựng văn hóa học đường;

Đổi mới công tác quản lý học sinh;

Hoàn thiện văn bản quản lý học sinh;

Xây dựng qui định việc đánh giá quản lý giáo dục: Học sinh tham gia đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên;

Phối hợp với gia đình học sinh, địa phương, doanh nghiệp. . .trong công tác đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh;

Thu thập ý kiến của các nhà tuyển dụng, thông qua đánh giá của học sinh và ý kiến phản hồi của cựu học sinh để rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của trường.

Giải pháp phát triển nguồn lực tài chính

Tăng cường các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động để tăng nguồn thu;

Đẩy mạnh, ưu tiên các hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ có thu;

Lập các dự án ưu đãi, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ tài chính của các chương trình, các tổ chức trong và ngoài nước;

Đổi mới tư duy quản lý tài chính và cơ sở vật chất. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chủ động quản lý kế hoạch tài chính;

Tiết kiệm các khoản chi phí để tập trung tài chính cho các chương trình phát triển của nhà trường;

Xây dựng chiến lược và lộ trình cụ thể trong việc xây dựng, phát triển nhà trường đến năm 2020, chú trọng tính khả thi trong dự án chiến lược để thành phố và các cơ quan chức năng hỗ trợ, ghi vốn nhằm nhanh chóng thực hiện các hạng mục đúng tiến độ

Giải pháp phát triển đội ngũ

Lập kế hoạch và tổ chức định kỳ cho cán bộ viên chức đơn vị chức năng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học để làm việc với tác phong chính quy, hiện đại, hiệu quả;

Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp, bảo đảm tính kế thừa, dân chủ và công khai;

Luôn chú trọng trau dồi phẩm chất đạo đức; tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng về chính trị và pháp luật cho cán bộ giáo viên của trường;

Củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc, chức danh đảm nhiệm. Thực hiện tốt các chỉ số đo lường đảm bảo đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực giảng dạy tốt nhất;

Thỉnh giảng các cán bộ khoa học ngoài trường và chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia vào công tác giảng dạy. Lập kế hoạch sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ giáo dạy cơ hữu và thỉnh giảng;

Theo phân cấp hoàn thiện quy trình tuyển dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý. Ưu tiên tuyển dụng người có học vị từ nhiều nguồn để bổ sung cho đội ngũ giảng dạy;

Thông qua các dự án hợp tác quốc tế bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, kinh phí của trường và các nguồn kinh phí khác, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường. Tích cực tìm học bổng cử cán bộ giảng dạy trẻ đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài;

Chú trọng các phương pháp đánh giá hợp lý hoạt động giảng dạy của giáo viên; chú trọng triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học. Đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng viên thông qua: khối lượng giờ giảng đảm nhận, các công trình nghiên cứu khoa học, các tài liệu, giáo trình biên soạn, quỹ thời gian dành cho học tập, nghiên cứu khoa học, tự đào tạo, đảm bảo khoa học, chính xác.

Dong Sai Gon College