Đóng

Hotline: 0968 919808

Thông tin liên thông Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Cao đẳng công nghệ thông tin

27/11/2023 Bản tin, Đào Tạo, Tin Tức, Tuyển Sinh

Thông tin liên thông Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Cao đẳng công nghệ thông tin 1. Đối tượng tuyển sinh Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp hoặc Trung cấp nghề đúng ngành hoặc ngành gần (học bổ kiến thức) và có Giấy chứng nhận học đủ khối lượng kiến thức văn […]

Xem thêm...

Chuẩn bị đầu ra trung cấp may thời trang

03/11/2023 Bản tin, Đào Tạo, Tin Tức, Tuyển Sinh

Tên ngành, nghề:    May thời trang Mã nghề:                 5540205 Trình độ đào tạo:   Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính qui Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 1.  Giới thiệu chung về ngành, nghề May thời trang trình độ trung cấp là nghề mà người học thực hiện […]

Xem thêm...

Chuẩn bị đầu ra trung cấp kế toán doanh nghiệp

03/11/2023 Bản tin, Đào Tạo, Tin Tức, Tuyển Sinh

Tên ngành, nghề:    Kế toán doanh nghiệp Mã nghề:                 5340302 Trình độ đào tạo:   Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính qui Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 1.  Giới thiệu chung về ngành, nghề – Kế toán doanh nghiệp trình độ Trung cấp là ngành, nghề thu thập, xử […]

Xem thêm...

Chuẩn bị đầu ra trung cấp kỹ thuật chế biến món ăn 

03/11/2023 Bản tin, Đào Tạo, Tin Tức, Tuyển Sinh

Tên ngành, nghề:    Kỹ thuật chế biến món ăn Mã nghề:                 5810207 Trình độ đào tạo:   Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính qui Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 1.  Giới thiệu chung về ngành, nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ trung cấp là […]

Xem thêm...