Đóng

Hotline: 0968 919808

Hướng dẫn cập nhật thông tin sinh viên Trường Trung Cấp Đông Sài Gòn – TP. HCM

06/10/2021 Bản tin, Clip hướng dẫn, Tin Tức

Clip hướng dẫn Học sinh – sinh viên Trường trung cấp Đông Sài Gòn, cập nhật các thông tin bổ sung trên trang web SINHVIEN: https://sinhvien.dsgc.edu.vn Học sinh – sinh viên sẽ truy cập vào cổng sinh viên online để tra cứu và cập nhật các thông tin cơ bản như: Bảng điểm, thời khóa […]

Xem thêm...