Đóng

Hotline: 0968 919808

Đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điện công nghiệp

18/01/2022 Tin Tức, Tự kiểm định

Ngày 14/01/2022, Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điện công nghiệp thuộc công ty TNHH Saigon Academy hoàn thành khảo sát chính thức từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022. Sau đây là một số hình ảnh của đoàn làm việc tại trường. Đoàn đánh giá ngoài khảo sát minh chứng Chương trình đào […]

Xem thêm...

Đánh giá ngoài chương trình đào tạo Quản trị mạng máy tính

20/12/2021 Bản tin, Tin Tức, Tự kiểm định

Ngày 17/12/2021, Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo Quản trị mạng máy tính thuộc công ty TNHH Saigon Academy hoàn thành khảo sát chính thức từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021. Sau đây là một số hình ảnh của đoàn làm việc tại trường. Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn trực tuyến doanh […]

Xem thêm...