Đóng

Hotline: 097 565 9770

Trường TCN ĐSG tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2021

Trường TCN ĐSG tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2021 chi đoàn trường phối hợp với đoàn phường Tăng Nhơn Phú B, thực hiện công trình bồn hoa công viên tại khu phố 5 Phường Tăng Nhơn Phú B

 

TCN ĐSG