Đóng

Hotline: 0968 919808

Triển khai sách điện tử về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn757/LĐLĐ ngày 28/9/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Phổ biến sách điện tử về phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đề nghị Công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động được nắm

Tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về sách điện tử “Cẩm nang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”. Sách điện tử được trình bày ngắn gọn, khoa học, tiếp cận người đọc nhanh, hiệu quả, có thể đọc sách trên điện thoại thông minh và máy tính có kết nối internet để góp phần nâng cao kiến thức giúp đoàn viên, người lao động chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động, các doanh nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Địa chỉ xem và tải sách điện tử: http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid-19

Nguồn: https://rd.zapps.vn/detail/4137049921389383565?id=000ce8bca4f94da714e8&pageId=4137049921389383565