Đóng

Hotline: 097 565 9770

Tổ chức thành công hội thao tháng 12

Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn tổ chức thành công ngày hội thao tháng 12 năm 2020 thuộc Ủy Ban Nhân Quận 9, khối thi đua 3.

Thành phần ban tổ chức của hội thi

Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn – Khối trưởng Chủ trì
Nhà thiếu nhi Quận 9 Thành viên
Trung Tâm Văn Hóa Quận 9 Thành viên
Trung tâm thể dục thể thao Quận 9 Thành viên
Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 9 Thành viên
Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Quận 9 Thành viên
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 9 Thành viên
Trung Tâm GDNN-GDTX Quận 9 Thành viên

Sau đây là một số hình ảnh của hội thao