Đóng

Hotline: 0968 919808

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Trung cấp Đông Sài Gòn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Trung cấp Đông Sài Gòn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, năm 2022

Ứng viên quan tâm có thể quét mã QR dưới đây để đăng ký.

 

 

 

 

 

 

Bấm vào tải file: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thông báo 1110- UBND – tuyển dụng VC – TCDSG-2022

DSGC