Đóng

Hotline: 0968 919808

Thông báo lịch thi lái xe A1 tháng 4 năm 2023

Thông báo lịch thi và học luật giao thông đường bộ hạng A1 tháng 4 năm 2023

Ngày thi: Chủ nhật ngày 23/4/2023

Ngày học luật:

+ 7h30 ngày, thứ bảy ngày 8/4/2023

+ 7h30 ngày, chủ nhật ngày 9/4/2023