Đóng

Hotline: 097 565 9770

Thời Khoá Biểu Lớp Quản Trị Mạng 1807QTM – HK 1 – Năm Học 2019 – 2020

Khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo đến các bạn học viên lớp Quản Trị Mạng thời khoá biểu các môn học trong học kỳ 1 – năm học 2019 – 2020 như sau:

thoi-khoa-bieu-1807QTM -6

 

Khoa CNTT – Trường TCN Đông Sài Gòn