Đóng

Hotline: 0968 919808

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐẨY MẠNH CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Mục tiêu đào tạo nhằm bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế Thành phố; đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; chuyển một bộ phận lao động nông thôn sang làm nông nghiệp dịch vụ, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, đem lại việc làm, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động nông nghiệp trên địa bàn. Việc phát triển ngành nghề nông thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

Để bảo đảm chất lượng đào tạo, các ngành chức năng đã khảo sát nắm rõ nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; từ đó đề xuất danh mục nghề đào tạo, nhu cầu học nghề của lao động nông thôn; đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ có việc làm sau khi đào tạo đạt 90,39%, số lao động được đào tạo phát huy tốt khả năng, kiến thức, tay nghề vào thực tế công việc, có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đề án còn đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp theo hai hình thức đào tạo tập trung và vừa làm vừa học. Người học sẽ được hỗ trợ 2- 3 triệu đồng/người/khóa tùy theo nhóm đối tượng. Riêng người hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác… được hỗ trợ thêm tiền ăn 15.000 đ/ngày thực học và tiền đi lại không quá 200.000 đ/khóa nếu ở xa nơi học từ 15 km trở lên.

Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 20 trường và trung tâm tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó Trường trung cấp Đông Sài Gòn trên địa bàn Thành phố Thủ Đức cũng là đơn vị chủ lực trong việc thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn.

Trường trung cấp Đông Sài Gòn luôn là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhất là cho đối tượng phụ nữ và thanh niên trên địa bàn thành phố góp phần trong sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động.