Đóng

Hotline: 097 565 9770

Tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 .Các giáo viên trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn đã tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố.Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhận được