Đóng

Hotline: 097 565 9770

Lịch thi lớp TCN 1910QTM thi kết thúc môn Tin Học ngày 3/1/2020

Lịch thi lớp TCN 1910QTM thi kết thúc môn Tin Học ngày 3/1/2020

Ngày: 3/1/2020 Thời gian làm bài 120′ Môn: Tin học Lớp: TCN 1910 QTM

 

Khoa CNTT – Trường TCN Đông Sài Gòn