Đóng

Hotline: 0968 919808

Kết quả hoạt động tháng thanh niên

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN

Tổ chức cho 100% đoàn viên, niên tham gia nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Thủ Đức lần thứ I, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Phối hợp Công đoàn xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh chào mừng tháng thanh niên.

Tổ chức cho học sinh tham gia chương trình về nguồn viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày 26/03/2023.

 

Tổ chức học sinh tham gia chiến dịch ngày chủ nhật xanh lần thứ 148. Tham gia phân loại rác, quét dọn vệ sinh khu vực khuân viên trường, công viên Hồ Thị Tư.

Tổ chức học tập cảm tình đoàn và kết nập đoàn viên mới cho 28 thanh niên ưu tú. Đạt 95% chỉ tiêu đề ra.


Toàn thể đoàn viên, học sinh và toàn thể giáo viên đã cùng nhau tổ chức và tham gia những hoạt động thiết thực chào mừng tháng thanh niên. Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.