Đóng

Hotline: 0968 919808

Hội thi trực tuyến “Thanh niên với Pháp luật”

Kính mời các đơn vị cùng chia sẻ và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” để tìm hiểu về các chính sách mới của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội dành cho học sinh, sinh viên và người lao động do Thành Đoàn phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 18/11/2022 đến 04/12/2022 ạ ❤️

Truy cập ngay vào trang website https://renluyen.thanhnientphcm.vn/ và tạo tài khoản để thi ạ.