Đóng

Hotline: 097 565 9770

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 27/2/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc Tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn Quận 9.

Được sợ phân công của UBND Quận 9, Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn phối hợp với phòng Lao động thương binh và xã hội Quận 9 tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Đào tạo nghề Lao động Nông thôn 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Hội nghị Sơ kết Công tác Đào tạo nghề Lao động Nông thôn hân hạnh đón tiếp đ/c Nguyễn Ngọc Cường – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 9 đến tham dự và phát biểu chỉ đạo. Vấn đề nhu cầu học nghề lao động nông thôn trên địa bàn Quận 9 luôn được quan tâm và thường xuyên theo dõi.

Trong Hội nghị này, đ/c Nguyễn Ngọc Cường – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 9 phát biểu chỉ đạo và chỉ ra những định hướng cho từng bộ phận thực hiện được tốt hơn nhằm đáp ứng đúng mục tiêu đề ra.

IMG20180829151138

Đ/c Nguyễn Ngọc Cường – Quận ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 phát biểu tại Hội nghị.

Trung Dũng