Đóng

Hotline: 097 565 9770

Học sinh trường TCN ĐSG tham gia hoạt động hội thể thao

Học sinh trường TCN ĐSG tham gia hoạt động hội thể thao.

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động “Học sinh trường TCN ĐSG tham gia hoạt động hội thể thao”

49be743203adfdf3a4bc1

TCN ĐSG