Đóng

Hotline: 097 565 9770

Học sinh TCN ĐSG tham gia ngày hội công nghệ Thông tin và trí tuệ nhân tạo TP HCM năm 2020

Ngày 07/11/2020 học sinh trường TCN ĐSG tham gia  ngày hội công nghệ Thông tin và trí tuệ nhân tạo TP HCM tại nhà văn hoá sinh viên thành phố

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động “Học sinh tham gia ngày hội công nghệ Thông tin và trí tuệ nhân tạo TP HCM tại nhà văn hoá sinh viên thành phốtại nhà văn hoá sinh viên thành phố”

6f44b1cac3553d0b6444 24f90c707eef80b1d9fe cdaccf19ba8644d81d97

TCN ĐSG