Đóng

Hotline: 0968 919808

Giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn

Khoa CNTT được thành lập tháng 11 năm 2011, sau gần 10 năm hoạt động, Khoa CNTT với sự cống hiến của các giáo viên giàu tâm huyết, nổ lực học tập của học sinh đã góp một phần công sức cho sự nghiệp đào tạo ngành CNTT nói riêng và cho mục tiêu đào tạo nghề của Trường TCN Đông Sài Gòn

I. Giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn:

Quá trình thành lập: Khoa CNTT được thành lập tháng 11 năm 2011, sau gần 10 năm hoạt động, Khoa CNTT với sự cống hiến của các giáo viên giàu tâm huyết, nổ lực học tập của học sinh đã góp một phần công sức cho sự nghiệp đào tạo ngành CNTT nói riêng và cho mục tiêu đào tạo nghề của Trường TCN Đông Sài Gòn nói chung đã trở thành niềm tin, điểm tựa cho học sinh và phụ huynh học sinh. Sau khi học nghề có cơ hội việc làm ổn định cuộc sống.Với những nổ lực trong thời gian qua Khoa CNTT đã khẳng định vị trí và góp phần xây dựng thương hiệu của Trường TCN Đông Sài Gòn.

II. Nhiệm vụ, chức năng:

   1. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác thuộc khoa quản lý theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Trường;
 • Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo nghề theo kế hoạch của Trường; Triển khai cập nhật, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành công nghệ thông tin;
 • Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy ngành công nghệ thông tin;
 • Thực hiện phối hợp doanh nghiệp trong giảng dạy, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề và chất lượng học sinh tốt nghiệp;
 • Tổ chức tiến trình hoạt động của khoa công nghệ thông tin;
 • Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc Khoa;
 • Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo nghề;
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

   2. Chức năng:

 • Khoa công nghệ thông tin Trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn tham mưu trong quá trình tổ chức dạy nghề trình độ sơ cấp và trung cấp nghề theo quy định của Điều lệ trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Tổ chức điều hành hoạt động của khoa phù hợp yêu cầu phát triển đào tạo nghề của Trường.

III. Các nghề đào tạo:

   1. Trung cấp:

 • Quản trị mạng máy tính
 • Công nghệ thông tin
 • Thiết kế đồ họa.

   2. Sơ cấp:

 • Tin học văn phòng
 • Quản trị mạng máy tính

   3. Đào tạo thường xuyên:

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access
 • Quản trị mạng máy tính
 • Lắp ráp cài đặt máy tính
 • Kỹ thuật lập trình C
 • Photoshop căn bản – nâng cao
 • Autocad 2D – 3D
 • CorelDraw căn bản – nâng cao
 • Tin học văn phòng cơ bản
 • Tin học văn phòng nâng cao
 • Kỹ thuật đồ họa Website
 • Thiết kế Website
 • Quản trị Website

* Khai giảng thường xuyên các lớp bồi dưỡng kiến thức và thi chứng chỉ:

 • Ứng dụng CNTT cơ bản: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU01); Sử dụng máy tính cơ bản (IU02); Xử lý văn bản cơ bản (IU03); Sử dụng bảng tính cơ bản (IU04); Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU05); Sử dụng Internet cơ bản (IU06).
 • Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao: Xử lý văn bản nâng cao (IU07); Sử dụng bảng tính nâng cao (IU08); Sử dụng trình chiếu nâng cao (IU09).

Chứng chỉ do Trung tâm phát triển Công nghệ thông tin –  Trường đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh cấp.

IV. Cơ sở vật chất + trang thiết bị : các phòng lý thuyết, 02 phòng máy tính phục vụ học thực hành và 2 phòng thực hành cơ bản (với tổng số máy tính: 100 máy Desktop và 26 máy Laptop).

V. Đội ngũ cán bộ, giáo viên Khoa:

 • Cơ hữu: 03 giáo viên trình độ Thạc sĩ
 • Thỉnh giảng: 09 giáo viên trong đó có 05 giáo viên trình độ thạc sĩ và 04 giáo viên trình độ đại học.

TCN ĐSG