Đóng

Hotline: 0968 919808

CHI ĐOÀN TRƯỜNG TC ĐÔNG SÀI GÒN THĂM, TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG TẠI PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

Thực hiện thông báo số 270-TB/ĐTN ngày 29 tháng 08 năm 2023 của Ban chấp hành thành đoàn Thủ Đức về việc tổ chức Ngày lao động Công sản chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng 8 (19/08/1945-19/08/2023) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Chi đoàn Trường trung cấp Đông Sài Gòn đã phối hợp với Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A thực hiện thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường. Với tinh thần ghi nhớ công ơn, ôn lại những chiến tích lịch sử mà quân và dân đã đánh đổi để giành lại độc lập hòa bình cho dân tộc.


Mẹ Thu. Mẹ Việt Nam anh hung tại phường Tăng Nhơn Phú A