Chứng Nhận Tay Nghề

06/04/2017 Dịch vụ

THÔNG BÁO KỲ THI CÔNG NHẬN BẬC NGHỀ 3/6, 3/7 Nghề: Sửa chữa Thiết bị may, Điện công nghiệp – dân dụng, Kỹ thuật Hàn, Kỹ thuật Tiện và Kỹ thuật May Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng và xác nhận bậc nghề của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài quận; […]

Xem thêm...