Đóng

Hotline: 097 565 9770

Thực hành tháo lắp súng AK của học sinh TCN ĐSG

Chia sẻ hình ảnh các học sinh Trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn tham gia giờ thực hành tháo lắp súng AK trong tuần lễ quốc phòng an ninh của học sinh trường TCN ĐSG năm học từ ngày 28 đến 04/11.

Trong tuần lễ quân sự, học sinh đã học bài học chính: Điều lệnh đội ngũ tiểu đội, trung đội; luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; giới thiệu súng tiểu liên AK ; thể thao quốc phòng…

thang-sung-ak-1 thang-sung-ak-2 thang-sung-ak-3 thang-sung-ak-4 thang-sung-ak-5 thang-sung-ak-6

Đối với học sinh TCN ĐSG, học và thực hành với súng là một trong những điểm khiến các em đặc biệt hứng thú trong tuần học quân sự này.  Đây là nội dung học tập khá “thách thức” các bạn bởi không chỉ có lý thuyết thuần túy về quân sự, mà còn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, lần đầu tiên các bạn được tiếp xúc. Nhiều bạn trong quá trình luyện tập không tránh được trầy xước tay khi luyện tập với súng. Trong quá trình luyện tập, mỗi trung đội được luyện tập với 2 khẩu súng, vừa luyện tập kĩ năng tháo, lắp súng cá nhân, vừa đảm bảo sao cho cả tập thể đạt thành tích tốt khi bước vào thực hành kiểm tra.

TCN – ĐSG