Đóng

Hotline: 0968 919808

Thông báo về việc công khai mẫu phôi văn bằng chứng chỉ năm 2022

Thực hiện Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Trường Trung cấp Đông Sài Gòn công khai các mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ gồm: Bằng Tốt nghiệp trung cấp, Chứng chỉ sơ cấp, Chứng chỉ đào tạo./.

Mẫu văn bằng, chứng chỉ đính kèm:

Bằng Tốt nghiệp trung cấp

Chứng chỉ sơ cấp

Chứng chỉ Đào tạo

TC ĐSG