Đóng

Hotline: 0968 919808

Thời khóa biểu đợt 2 – học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Thời khoá biểu học trực tuyến đợt 2 các lớp trung cấp – Học kỳ 1 – Năm học 2021 – 2022.

Cập nhật ngày 1/10/2021

Học sinh tải Thời khoá biểu học trực tuyến các lớp tại đây: TKB – ONLINE – đợt 2 – HK1- năm học 2021-2022

Các ngành:

– Quản trị mạng

– Điện tử công nghiệp

– Điện công nghiệp

– Công nghệ ô tô

– May thời trang

– Cắt gọt kim loại

– Kế toán doanh nghiệp