Đóng

Hotline: 0968 919808

Phòng chống covid trong tình hình mới

Căn cứ Công văn số 2930/SYT-NVY ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Sở y tế về việc tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Trường trung cấp Đông Sài Gòn tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch và đề xuất các giải pháp thực hiện tại trường như sau:

 • Tổ chức giám sát, phát hiện, báo cáo ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh truyền nhiễm.
 • Thực hiện báo cáo y tế học đường tại trường theo mẫu.
 • Tổng hợp báo cáo, thông kê mỗi tuần.
 • Đề xuất các giải pháp giảng dạy, học tập cho học sinh nhiệm bệnh và lớp có ca bệnh.
 • Bộ phận y tế trường học chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm y tế và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho tình huấn dịch bệnh khẩn cấp.
 • Kiểm tra công tác thực hiện của học sinh, giáo viên và toàn thể cán bộ, nhân viên. Kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm; đôn đốc, nhắc nhở mọi người tuân thủ các quy định đề ra.
 • Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch tại trường.
 • Đăng tải các tài liệu, thông tin chính thống về dịch bệnh lên các trang web, tran fanpage của trường.
 • In băng rôn, tờ rơi dán tại bản tin trường và phát trực tiếp cho học sinh.
 • Đưa nội dung phòng chống dịch và giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần và sinh hoạt cố vấn học tập.
 • Kịp thời bác bỏ các thông tin về dịch bệnh sai sự thật trên các trang mạng xã hội. Hướng dẫn học sinh theo dõi các thông tin có chọn lọc và đã qua kiểm duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Đẩy mạnh vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường, tuân thủ 2K trong trường học.
 • Đeo khẩu trang, khử khuẩn trước khi vào trường.
 • Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phòng học, xưởng thực hành.

Toàn thể học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên tuân thủ các yêu cầu, quy định phòng chống dịch bệnh vì một môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh, lành mạnh.