Đóng

Hotline: 0968 919808

Hướng dẫn cập nhật thông tin sinh viên Trường Trung Cấp Đông Sài Gòn – TP. HCM

Clip hướng dẫn Học sinh – sinh viên Trường trung cấp Đông Sài Gòn, cập nhật các thông tin bổ sung trên trang web SINHVIEN:

https://sinhvien.dsgc.edu.vn

Học sinh – sinh viên sẽ truy cập vào cổng sinh viên online để tra cứu và cập nhật các thông tin cơ bản như: Bảng điểm, thời khóa biểu, các thông báo từ nhà trường, .. .

Để đăng nhập, các bạn học viên liên hệ phòng đào tạo để cập nhật thông tin: tài khoản (username), mật khẩu (password).

Hoặc liên hệ 028.3730 77 38 – 028.3896 6643 – 0906 21 13 21 (Cô Dung) hỗ trợ

TC ĐSG