Đóng

Hotline: 0968 919808

Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Kỹ Thuật Máy Tính Văn Phòng

    CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH VĂN PHÒNG

Tên nghề: Kỹ thuật máy tính văn phòng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 5 tháng

Văn bằng: sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được nhà trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Kỹ thuật máy tính văn phòng.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 1. Kiến thức nghề:
 • Trang bị các kiến thức căn bản về máy tính, giới thiệu khái niệm phần cứng, hệ điều hành Windows 7, các phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích và mạng Internet.
 • Phần mềm soạn thảo văn bản, cách thức định dạng văn bản, chèn và định dạng các đối tượng trong Word, căn chỉnh trang.
 • Nắm được cách quản lý dữ liệu và các phương thức tính toán kiến thức cơ sở cần thiết cho việc tổ chức, lưu trữ, thống kê và in ấn trong môi trường Excel.
 • Trang bị những kiến thức để sử dụng phần mềm Quản Lý Cơ sở dữ liệu (Microsoft Access 2013) để tạo lập cơ sở dữ liệu.
 • Nêu được khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng.
 • Thực hiện được các thao tác trên hệ cơ sở dữ liệu.
 • Hiểu được cấu trúc phần cứng và nguyên lý hoạt động của máy tính và thiết bị.
 • Có kiến thức về phần mềm và cài đặt phần mềm.
 1. Kỹ năng nghề:
 • Thiết lập được môi trường Windows, tiện ích winzip, soạn thảo các văn bản, trang trí và canh chỉnh bố trí văn bản hợp lý.
 • Sử dụng được các dịch vụ Internet, tạo và gửi email.
 • Thiết lập được các bảng tính ứng dụng trong công tác quản lý.
 • Các thao tác với Workbook, Worksheet, hiệu chỉnh, định dạng và in ấn bảng tính, sử dụng công thức tính toán, công thức hàm.
 • Thực hiện truy vấn dữ liệu 1 cách nhanh chóng.
 • Thiết kế đuợc các Form thể hiện được các yêu cầu người sử dụng.
 • Viết được báo cáo (Report) và in ấn dữ liệu.
 • Viết chương trình và thực hiện chương trình trên máy tính.
 • Lưu trữ và quản lý dữ liệu.
 • Có kỹ năng lắp ráp và nâng cấp máy tính.
 • Có kỹ năng xử lý các xung đột hệ thống.
 • Cài đặt, sử dụng hệ điều hành và các phần mềm thông dụng.
 • Phục hồi dữ liệu, sửa chữa các hư hỏng của máy tính..

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: gồm 3 mô đun

(Tổng thời gian: 331 giờ. Trong đó, Lý thuyết: 61 giờ; Thực hành: 256 giờ; Kiểm tra: 14 giờ)

 1. Tin học văn phòng căn bản
 2. Tin học văn phòng nâng cao
 3. Lắp ráp cài đặt máy tính

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng trực tiếp tham gia đội ngũ nhân viên văn phòng tại các công ty, cơ sở trong và ngoài nước hoặc trực tiếp làm việc tại các vị trí như:

+ Nhân viên văn thư, lưu trữ; Nhân viên tổng hợp, soạn thảo công văn, báo cáo, kế hoạch.

+ Bổ trợ cho công việc của đội ngũ giáo viên hoặc các lĩnh vực khác có ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hiện tại.

+ Mở cơ sở hoạt động kinh doanh, sửa chữa, bảo trì, lắp ráp cài đặt máy tính…

   Ngoài ra, học viên có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn, phát triển kiến thức và kỹ năng nghề cho bản thân.