Đóng

Hotline: 0968 919808

Đào tạo gắn với giải quyết việc làm

     Ngày 5-6, Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ cùng Công ty Manpower Việt Nam trong chương trình đào tạo và tuyển dụng nhân lực cho khu vực Quận 9, TP HCM.

Banner 1

Báo Người Lao Động đưa tin về việc hợp tác giữa Nhà trường và công ty Manpower: Gắn đào tạo với giải quyết việc làm.