Đóng

Hotline: 0968 919808

Công đoàn Kí giao ước thi đua Cụm 6 – THCS

Vào sáng ngày 30 tháng 01 năm 2024, Ban chấp hành công đoàn Trường đã tham dự “ Hội nghị sơ kết công đoàn cụm thi đua 6 năm học 2023-2024” Và “Ký giao ước thi đua cụm thi đua 6 năm học 2023-2024” do Trưởng Cụm thi đua 6- Trường THCS Trần Quốc Toản 1 tổ chức.

Tại buổi sơ kết, Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng – Trưởng cụm thi đua 6 đã thông qua Qui chế phối hợp cụm thi đua; Kế hoạch cụm thi đua; Thông báo phân công phụ trách cụm thi đua năm học 2023-2024.

Cũng tại buổi tại buổi ký kết, Công đoàn Trường TC Đông Sài Gòn đã đặt chỉ tiêu thi đua là đạt Giấy khen của LĐLĐ Tp.Thủ Đức và bằng khen của LĐLĐ Tp.HCM trong năm 2024.

Với mục tiêu phấn đấu trên, Công đoàn Trường sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chương trình công tác năm và hoạt động công đoàn của Cụm.