Đóng

Hotline: 0968 919808

Công đoàn BC Quí 1,kiện toàn ban nữ công

Ngày 3 tháng 4 năm 2024 Ban chấp hành Công đoàn trường đã tổ chức báo cáo tổng kết các hoạt động trong Quí 1. Đây là dịp để BCH công đoàn  và tất cả đoàn viên công đoàn ngồi lại với nhau, để cùng nhìn lại kết quả đã đạt được trong suốt 3 tháng của Quý I, cũng như đưa ra những kế hoạch, định hướng và nhiệm vụ tiếp theo cho Quý II năm 2024.

Trong buổi họp, Thay mặt BCHCĐ Cô Lê Thị Thành An – Chủ tịch công đoàn đã đọc bảng báo cáo tổng kết các hoạt động Quí 1 cũng như phương hướng nhiệm vụ Quí 2. Sau thời gian thảo luận, bảng báo cáo đã được 100% đoàn viên công đoàn thông qua.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết Quí 1/2024  Công đoàn trường đã tiến hành thành lập 02 tổ công đoàn và kiện toàn Ban nữ công.

Sau thời gian thảo luận công khai và dân chủ, 100% đoàn viên công đoàn tham dự đã đồng ý việc thành lập 02 tổ công đoàn là Tổ công đoàn văn phòng và Tổ Công đoàn Khoa KTCN- KHCB-ĐĐT và nhất trí kết quả bầu tổ trưởng tổ công đoàn.

100% đoàn viên công đoàn đã nhất trí đề cử cô Nguyễn Thị  Thu Hương Phụ trách TT ĐTTX thay thế cô Phan Thị Quyên trong ban nữ công.

Tổ công đoàn, Ban nữ công là bộ phận của CĐCS, trong đó tổ trưởng CĐ, trưởng ban nữ công là những người cùng sinh hoạt, cùng hoạt động hàng ngày với đoàn viên và người lao động trong tổ. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ trưởng công đoàn,Ban nữ công  nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động với Ban Chấp hành CĐCS. Tổ công đoàn, Ban nữ công không chỉ giúp CĐCS tổ chức hoạt động tốt mà còn góp phần nâng cao vị thế của CĐCS trong Nhà trường.