Đóng

Hotline: 0968 919808

Lời giới thiệu

07/07/2021 Hợp Tác & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Công tác tư vấn hỗ trợ việc làm cho học viên tốt nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động luôn được Trường Trung cấp Đông Sài Gòn quan tâm, chú trọng. Trường thường xuyên tổ chức ngày hội Việc làm, tư vấn việc làm, rút ngắn khoảng cách và thời […]

Xem thêm...