Đóng

Hotline: 0968 919808

Các chính sách học phí và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022

Các chính sách học phí và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 áp dụng tại Trường trung cấp Đông Sài Gòn

  • Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Đối tượng là Học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp:

1/ Học phí học nghề miễn phí 100% các khối ngành:

– Công nghệ thông tin:        18.800.000đ/khóa học 2 năm (miễn phí) 

– Điện tử công nghiệp:        18.800.000đ/khóa học 2 năm (miễn phí) 

– Điện công nghiệp:             18.800.000đ/khóa học 2 năm (miễn phí) 

– Công nghệ ô tô:                18.800.000đ/khóa học 2 năm (miễn phí) 

– Cắt gọt kim loại:                18.800.000đ/khóa học 2 năm (miễn phí) 

– May thời trang:                  18.800.000đ/khóa học 2 năm (miễn phí) 

Và các ngành kỹ thuật:      18.800.000đ/khóa học 2 năm (miễn phí) 

– Kế toán doanh nghiệp:       15.600.000đ/khóa học 2 năm (miễn phí) 

– Và các ngành kinh doanh:  15.600.000đ/khóa học 2 năm (miễn phí) 

2/ Các khoản phí, lệ phí thu đầu năm khác khi học sinh nhập học:

– Lệ phí và các khoản phí: Giáo viên phụ trách sẽ thông báo khi nhập

– Các khoản thu hộ khác: BHYT,BHTN, . . .

Lưu ý: Các khoản phí, lệ phí đóng trực tiếp cho phòng Kế toán-Tài sản hoặc liên hệ số ĐT: 028 3736 7299

 

Tham khảo, tải biểu mẫu đề nghị miễn giảm học phí:  

Biểu mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí năm học 2021 trường TC Đông Sài Gòn