Đóng

Hotline: 0968 919808

BUỔI KHẢO SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH

BUỔI KHẢO SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH « DÂN HỎI – CHÍNH QUYỀN TRẢ LỜI » V/v công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Để nắm bắt rõ hơn về công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm của các trường dạy nghề trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đoàn đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố đã tổ chức bảo khảo sát về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại Trường Trung cấp Đông Sài Gòn vào lúc 08h15 ngày 17 tháng 8 năm 2023. Nhà trường đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố cởi mở và báo cáo với đoàn về tình hình hoạt động đào tạo nghề và giải quyết việc làm của nhà trường đối với học sinh Trung cấp sau khi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp nhận thông tin tuyển dụng và thực hiện giới thiệu việc làm cho người dân có nhu cầu tìm việc trên địa bàn và các địa bàn lân cận. Ngoài nêu các thuận lợi trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, Trường cũng nêu các khó khăn và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để đoàn đại biểu nắm bắt và có cơ sở để nghiên cứu để đưa ra các quy định và các chính sách tốt hơn cho vấn đề hoạt động dạy nghề và giới thiệu việc làm.

Đ/c Cao Thanh Bình – Trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố phát biểu chỉ đạo buổi khảo sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm


Đ/c Đặng Văn Đại – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đông Sài Gòn, báo cáo tình hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm của nhà trường