TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỮ “TRÍ”

30/11/2023 Bản tin, Không Gian Văn Hóa HCM, Tin Tức

Trong tác phẩm ”Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ được Người viết để dùng làm tài liệu huấn luyện cán bộ, Đảng viên, Từ tháng 10 – 1947, tức là từ 73 năm về trước, ta tiếp nhận được Tư tưởng Hồ Chí Minh về chữ “Trí”. “Trí vì không có việc tư […]

Xem thêm...