Thông tin liên thông Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Cao đẳng công nghệ thông tin

27/11/2023 Bản tin, Đào Tạo, Tin Tức, Tuyển Sinh

Thông tin liên thông Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Cao đẳng công nghệ thông tin 1. Đối tượng tuyển sinh Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp hoặc Trung cấp nghề đúng ngành hoặc ngành gần (học bổ kiến thức) và có Giấy chứng nhận học đủ khối lượng kiến thức văn […]

Xem thêm...