Đóng

Hotline: 0968 919808

Chuẩn bị đầu ra trung cấp may thời trang

03/11/2023 Bản tin, Đào Tạo, Tin Tức, Tuyển Sinh

Tên ngành, nghề:    May thời trang Mã nghề:                 5540205 Trình độ đào tạo:   Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính qui Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 1.  Giới thiệu chung về ngành, nghề May thời trang trình độ trung cấp là nghề mà người học thực hiện […]

Xem thêm...

Chuẩn bị đầu ra trung cấp kế toán doanh nghiệp

03/11/2023 Bản tin, Đào Tạo, Tin Tức, Tuyển Sinh

Tên ngành, nghề:    Kế toán doanh nghiệp Mã nghề:                 5340302 Trình độ đào tạo:   Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính qui Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 1.  Giới thiệu chung về ngành, nghề – Kế toán doanh nghiệp trình độ Trung cấp là ngành, nghề thu thập, xử […]

Xem thêm...

Chuẩn bị đầu ra trung cấp kỹ thuật chế biến món ăn 

03/11/2023 Bản tin, Đào Tạo, Tin Tức, Tuyển Sinh

Tên ngành, nghề:    Kỹ thuật chế biến món ăn Mã nghề:                 5810207 Trình độ đào tạo:   Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính qui Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 1.  Giới thiệu chung về ngành, nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ trung cấp là […]

Xem thêm...