Đóng

Hotline: 0968 919808

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG SÀI GÒN

02/08/2023 Bản tin, Tin Tức

Căn cứ quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Căn cứ công văn số 6070/SLĐTBXH-GDNN ngày 22/03/2023 của Sở Lao động Thương Binh và Xã […]

Xem thêm...