Đóng

Hotline: 0968 919808

Danh sách tài sản cố định, công cụ dụng cụ đề nghị thanh lý các phòng, xưởng, khoa, hội trường năm 2022

27/07/2023 Bản tin - Hoạt động nội bộ

Danh sách tài sản cố định, công cụ dụng cụ đề nghị thanh lý các phòng, xưởng, khoa, hội trường năm 2022 Tải tài liệu tại đây: Danh sách tài sản cố định, công cụ dụng cụ đề nghị thanh lý các phòng, xưởng, khoa, hội trường năm 2022

Xem thêm...