Học sinh trường tham dự hội nghị tuyên dương các tổ chức bảo vệ môi trường TP Thủ Đức

19/12/2022 Bản tin, Tin Tức

Học sinh trường tham dự hội nghị tuyên dương các tổ chức bảo vệ môi trường TP Thủ Đức và hoạt động dọn vệ sinh phân loại rác.  

Xem thêm...