Hội thi trực tuyến “Thanh niên với Pháp luật”

18/11/2022 Bản tin, Đoàn thể, Tin Tức

Kính mời các đơn vị cùng chia sẻ và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” để tìm hiểu về các chính sách mới của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội dành cho học sinh, sinh viên và người lao động do Thành […]

Xem thêm...