KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2022

01/11/2022 Bản tin, Đoàn thể, Tin Tức

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi, Chủ đề “Cán bộ Đoàn thành phố Thủ Đức – Chuẩn phong cách, vươn lên tầm cao” năm 2022 Mời bạn tải tài liệu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2022

Xem thêm...