Đóng

Hotline: 0968 919808

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em học sinh tốt của CBCNVC trường TC ĐSG

02/12/2021 Bản tin - Hoạt động nội bộ

Nhằm khuyến khích động viên các cháu đạt kết quả tốt trong học tập. Kính đề nghị các công đoàn viên nộp các loại giấy khen của con CBCNVC-GV trong năm học 2020 – 2021 về cho Hạnh tổng hợp và đề xuất khen thưởng học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Hạn chót: 10/12/2021. CTV TC ĐSG

Xem thêm...