Đóng

Hotline: 0968 919808

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

26/10/2021 Bản tin, Bản tin - Hoạt động nội bộ, Đoàn thể, Tin Tức

Nội dung thi là kiến thức pháp luật về PCTN, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong PCTN…

Xem thêm...