HƯỚNG DẪN HỌC VÀ THI THỬ LÁI XE HẠNG A1 TRỰC TUYẾN

22/10/2021 Bản tin, Đào tạo lái xe Ô tô - mô tô

Từ ngày 01/08/2020, áp dụng Luật thi cấp giấy phép lái xe hạng A1 mới, trong đó sửa đổi 150 câu hỏi thành 200 câu hỏi, cấu trúc đề thi 20 câu hỏi thành 25 câu hỏi và trong bộ đề mới này sẽ có các câu hỏi điểm liệt. Số lượng câu hỏi: 25 Câu. […]

Xem thêm...