Đóng

Hotline: 0968 919808

Tổng Hợp Ngành Kỹ Thuật Máy Tính

19/10/2021 Bản tin, Tin Tức

Ngành Kỹ thuật máy tính (KTMT) là một ngành khá đặc biệt trong nhóm ngành Công nghệ thông tin, là ngành học kết hợp kiến thức cả hai lĩnh vực Điện tử và Công nghệ thông tin Ngành kỹ thuật máy tính là gì? Ngành kỹ thuật máy tính thi Khối A, A1 gồm các […]

Xem thêm...