Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức dạy và kiểm tra trực tuyến cho học sinh trung học

05/10/2021 Bản tin, Tin Tức

Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh; Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lý thuyết; chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến… là những lưu ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

Xem thêm...