Tiến độ đào tạo đợt 1 – Học kỳ 1 – năm học 2021-2022

25/09/2021 Bản tin, Đào Tạo, Học sinh - sinh viên, Thông báo của học viên, Tin Tức

Bảng kế hoạch tiến độ đào tạo các ngành học: – Điện công nghiệp: Lớp: 2010DCN Lớp: 2013DCN (GDTX Q9) Lớp: 2011DCN (XLOC) Lớp 2014DCN-CD22 Lớp: 2012DCN (CVA) – Điện tử công nghiệp: Lớp 2003DTCN – Công nghệ ô tô:         Lớp: 2004 OTO Lớp: 2005OTO-CD22 – Kế toán doanh nghiệp: Lớp: 2004KT […]

Xem thêm...