Đóng

Hotline: 0968 919808

Biểu mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí năm học 2021 trường TC Đông Sài Gòn

22/09/2021 Biểu mẫu - Hướng dẫn, Học sinh - sinh viên

Biểu mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí năm học 2021 trường TC Đông Sài Gòn (căn cứ theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ) Học sinh tải biểu mẫu này và điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo mẫu đính kèm Mẫu đơn miễn giảm […]

Xem thêm...

Các chính sách học phí và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022

22/09/2021 Bản tin, Học sinh - sinh viên, Thông báo của học viên, Tin Tức

Các chính sách học phí và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 áp dụng tại Trường trung cấp Đông Sài Gòn Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc […]

Xem thêm...