Nhiều hướng đi cho học sinh học hết lớp 9

08/09/2021 Bản tin, Tin Tức

Đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xét tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022. Tuy nhiên, có hơn 15.000/83.324 học sinh không trúng tuyển vào hệ công lập, chiếm trên 18% tổng số học sinh đăng ký tham gia tuyển sinh lớp 10. Song song với hệ […]

Xem thêm...